Integrale veiligheid

veiligheidsketen

Integrale veiligheid is een mogelijkheid om binnen uw organisatie het hele pakket op gebied van de veiligheidsketen op te zetten en/of te verbeteren. Dat wil zeggen het analyseren van uw organisatie, het vertalen van doelstellingen in concreet beleid en daaraan gekoppeld de processtappen die noodzakelijk zijn. Ook door middel van multidisciplinaire aanpak is het mogelijk om complexe veiligheidsvraagstukken te beantwoorden. Het organiseren van een platformoverleg waardoor er meer communicatie en cohesie onder de diverse afdelingen bewerkstelligd wordt. Integrale veiligheid neemt als uitgangspositie de missie en visie van uw bedrijf. Secure-it-now is in staat om uw organisatie op een hoger en veiliger niveau te brengen.

Heb ik uw belangstelling gewekt en hebt u interesse neem dan telefonisch contact op of stuur een mail.