Beheerder Brandmeldinstallatie (BBMI)

bmiBouwbesluit 2012 / gebruiksbesluit versus BBMI, zowel het bouwbesluit als het gebruiksbesluit zijn een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB)onder de woningwet.

Bewoners, gebruikers maar ook de omgeving mogen geen risico’s lopen bij het gebruik van gebouwen. Landelijk zijn hiervoor voorschriften om bouwwerken brandveilig te gebruiken. Denk hierbij aan voorschriften kleine blusmiddelen. Deze staan in het gebruiksbesluit te lezen.

Indien u over een gecertificeerde brandmeldinstallatie beschikt dan dient u ook te voldoen aan BBMI testen NEN 2654 zie ook NEN 2535 en brandmeldinstallaties.

Secure-it-now kan voor u deze maandelijkse en de uitgebreide 4 en 8 maandelijkse testen uitvoeren. U krijgt dan direct na de test een rapport met bevindingen en verbeterpunten aangeboden. Ook kan Secure-it-now, indien u zelf over beheerders brandmeldinstallatie beschikt, hun assisteren totdat ze zelf goed in staat zijn dit zelfstandig uit te voeren. Interesse? Neem dan telefonisch contact met Secure-it-now op of stuur een mail.